CLUB EXCURCIONISTA CERDANYA
GREC
Formulari d'alta de soci
Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
DNI/NIF:
Data de naixement:
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Correu electrònic:
Telèfon mòbil:
Telèfon fix:
Tipus de soci:
Import de la quota anual de soci:  €
* Tots els camps son obligatoris menys el telèfon fix

Estic d'acord amb les condicions de privacitat d'aquesta entitat.
Vull rebre de forma periòdica informacions provinents d'aquesta entitat al meu correu electrònic.
Ja soc soci (Només per a socis del GREC)

>>Forma de pagament

foo

En compliment del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que mitjançant l'emplenament del present formulari les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat del GREC, amb la finalitat de tramitar l’alta de soci o de llicència federativa, així com per mantenir-lo informat, inclús per medis electrònics, sobre qüestions relatives a l’activitat del Club i els seus serveis.


Vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant l'enviament de la petició, acompanyada d’una fotocopia del seu DNI, a l'adreça de correu electrònic: info@greccerdanya.com, o bé a l’adreça de correu ordinari al domicili social del GREC: Rambla J. Martí, 1, 1er (Casino Ceretà) 17520 Puigcerdà.