CLUB EXCURCIONISTA CERDANYA
GREC
Forma de pagament

El pagament s'ha d'efectuar mitjançant transferència bancaria al número de compte del GREC a La Caixa: ES32 2100 3717 6122 0039 6036 indicant el nom complet de l'interessat.

L'import del pagament serà la suma corresponent a la quota de soci + l'import de la llicència federativa (si s'escau).

Pots fer-nos arribar el comprovant de pagament via:
- Correu electrònic: info@greccerdanya.cat
- Correu convencional: Ap. de Correus 87 17520 Puigcerdà
- Personalment: durant l'horari d'atenció al soci (dijous de 19:30h a 20:30h)